Khởi động Cuộc thi “Y tế thông minh lần thứ II – năm 2020”

Đăng vào 29/01/2021 Tin tức

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Y tế phối hợp với Hội Tin học Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Y tế thông minh lần thứ II – năm 2020”.

Cuộc thi hướng tới các mục tiêu như sau:

1. Đánh giá chất lượng các sản phẩm phần mềm CNTT ứng dụng trong y tế, trong đó đặc biệt chú trọng các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Y tế đã ban hành. Đây chính là cơ sở để hướng tới việc kết nối, liên thông các hệ thống thông tin y tế trên toàn quốc, qua đó cũng giúp cơ quan quản lý hoàn thiện các chính sách, các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật về CNTT y tế.

2. Giúp cho các đơn vị y tế lựa chọn được sản phẩm tốt và phù hợp để đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại đơn vị, tăng cường nguồn lực chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

 3. Để các doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân giới thiệu các giải pháp hay, phần mềm tốt ứng dụng trong y tế.

 4. Động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có giải pháp và sản phẩm phần mềm CNTT y tế tốt, góp phần từng bước xây dựng nền y tế thông minh với 3 trụ cột chính là (1) Phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe thông minh; (2) Khám, chữa bệnh thông minh và (3) Quản trị y tế thông minh.

Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế trân trọng thông báo với các cơ quan, đơn vị về Cuộc thi “Y tế thông minh lần II - năm 2020” và kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thông báo rộng rãi tới các đơn vị y tế, các tập thể, cá nhân được biết để có thể tham gia Cuộc thi.

Thông tin về thể lệ Cuộc thi “Y tế thông minh lần II - năm 2020” và Mẫu đăng ký dự thi được đăng tải trên website của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế: https://ehealth.gov.vn; Hội Tin học Việt Nam: http://vaip.org.vn.

Các tài liệu cuộc thi kèm theo Thông báo này

1. Kế hoạch – thể lệ - tiêu chí cuộc thi: Chi tiết
2. Mẫu đơn đăng ký dự thi: Chi tiết
3. Mẫu cam kết sở hữu trí tuệ: Chi tiết
4. Mẫu Bản mô tả sản phẩm dự thi: Chi tiết

Văn bản thông báo: Chi tiết

THỜI HẠN CUỘC THI

1. Người tham dự gửi sản phẩm dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi từ ngày 30/08/2020 đến hết ngày 31/10/2020

2. Công tác chấm giải từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020

3. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2020 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Địa chỉ liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Châm Anh, Phòng Tin học hóa Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế; điện thoại: 0912989880, email: ytethongminh2020@moh.gov.vn.

Tin khác