Hình thức dự thi

Đăng vào 29/01/2021 Hình thức dụ thi

HÌNH THỨC DỰ THI

Bước 1: Hoàn thành bộ hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm:

- Bản đăng ký dự thi (Theo mẫu của Ban tổ chức cuộc thi)

- Bản cảm kết về sở hữu trí tuệ của phần mềm.

            - Tài liệu mô tả sản phẩm dự thi. Khuyến khích cung cấp xác nhận của khách hàng về đánh giá phần mềm đã triển khai.

            - Các tài liệu chứng minh về quyền sở hữu trí tuệ.

- Cung cấp địa chỉ truy cập sản phẩm (trên web, thiết bị di động hoặc truy cập từ xa) và tài khoản kèm mật khẩu để Hội đồng giám khảo có thể kiểm tra, thử nghiệm.   Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng giám khảo có thể yêu cầu đơn vị dự thi cài đặt sản phẩm trên hệ thống máy chủ do Ban tổ chức chỉ định để kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm phần mềm.

* Lưu ý:

- Các tài liệu (đăng ký, mô tả...) phải thực hiện trên MS-Word, tiếng Việt chuẩn Unicode bảng mã dựng sẵn TCVN 6909:2001

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các thất lạc trên đường đi.

- Hồ sơ dự thi không được hoàn lại.

- Các tài liệu nộp trực tiếp phải kèm bản mềm trên USB.

Bước 2: Hồ sơ gửi tới địa chỉ: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, 135 Núi trúc, Ba Đình, Hà Nội, theo các nội dung sau:

  1. Bản đăng ký dự thi và bản cam kết sở hữu trí tuệ bắt buộc phải gửi bản cứng đến địa chỉ: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, Ngõ 135, Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.
  2. Các tài liệu dự thi khác có thể gửi 1 trong hai cách như sau:
    1. Gửi bản mềm vào hòm thư điện tử: ytethongminh2020@moh.gov.vn
  3. Gửi Trực tiếp đến địa chỉ của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế (Yêu cầu có Bản mềm lưu trữ trong USB).

Tin khác