Hội đồng giám khảo

Đăng vào 28/12/2020 Hội đồng giám khảo

THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO CUỘC THI

- Chủ tịch Hội đồng giám khảo: Đại diện Hội Tin học Việt Nam

- Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo: 01 Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế và 02 Đại diện Hội Tin học Việt Nam

- Thành viên Hội đồng giám khảo: Các chuyên gia CNTT, Chuyên gia y tế điện tử, Chuyên gia y tế hàng đầu Việt Nam.

Tin khác