I- NHÓM SẢN PHẨM "PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN BỆNH VIỆN (HIS)"

Quản trị viên Đăng vào 13/08/2019 SẢN PHẨM-Dự thi

I- NHÓM SẢN PHẨM "PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN BỆNH VIỆN (HIS)"

1- Phần mềm Quản lý tổng thể Bệnh viện HOSPISOFT

Tác giả BS CKII, Trương Hoàng Việt Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Quân dân Y miền Đông.

2- Quản lý thông tin xuất viện xác định đúng mẹ và bé thời gian thực bằng thiết bị cầm tay IoT

Tác giả BS.CK2.Trần Ngọc Hải Phó Giám Đốc Bệnh viện Từ Dũ.

3- Hỗ trợ chống nhầm lẫn người bệnh tại phòng mổ bằng thiết bị cầm tay và mã vạch bệnh nhân

Tác giả BS.CK2.Trần Ngọc Hải Phó Giám Đốc Bệnh viện Từ Dũ.

4 - Phần mềm quản lý thông tin bệnh viện B-HIS

Tác giả Đinh Trung Hải, Bệnh viện Mắt Ninh Bình.

5- Phần mềm Quản lý bệnh viện - FPT.eHospital 2.0+

Nhóm tác giả Dương Dũng -Triều Ngô - Công Cảnh, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.

6- O-HOS - Hệ thống quản lý và tự động lập kế hoạch làm việc cho ngành y tế

Nhóm tác giả Phạm Thành Huy - Hà Minh Hoàng, Nhóm nghiên cứu Tối ưu hóa Các hệ thống lớn ORLab, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Phenikaa.

7- Phần mềm Đăng ký và Quản lý suất ăn bệnh lý

Tác giả Vũ Khanh, Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh.

Tin khác