II- NHÓM SẢN PHẦM "PHẦN MỀM BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (EMR)"

Ban Biên tập Đăng vào 08/08/2019 SẢN PHẨM-Dự thi

II- NHÓM SẢN PHẦM "PHẦN MỀM BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (EMR)"

1- Hệ thống Quản lý Bệnh án điện tử - FPT.EMR

Nhóm tác giả Dương Dũng -Triều Ngô - Công Cảnh, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.

2- Giải pháp chuyển đổi số cho cơ quan, đơn vị y tế

Tác giả Kim Ngọc Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Vietsens.

3- Công cụ mã hóa dữ liệu lâm sàng của tác giả

Tác giả Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh .

4- Phần mềm Bệnh án điện tử YKHOANET-EMR

Tác giả BS. Phan Xuân Trung, Giám đốc điều hành Liên minh Công ty TNHH MTV Tư Vấn Tin Học Y Tế MEDICONS và  Công ty TNHH MTV Tin Học Y Tế Nguyên Khôi.

5- Ứng dụng Bệnh án điện tử (EMR App) tích hợp đăng ký khám trực tuyến và thanh toán không tiền mặt

Tác giả Nguyễn Minh Quân, Bệnh viện Quận Thủ Đức.

6- Ứng dụng AiHealth – Bác sĩ riêng

Tác giả Sử Duy Bin, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sức khỏe AIHEALTH.

Tin khác