III. NHÓM SẢN PHẨM "GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Y TẾ"

Ban Biên tập Đăng vào 31/07/2019 SẢN PHẨM-Dự thi

III. NHÓM SẢN PHẨM "GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Y TẾ"

1- Phần mềm quản lý Khoa xét nghiệm TPH.LabIMS

Tác giả Mai Minh Kiệt, Giám đốc Công ty TPH Solutions.

2- Trục chuyển mạch thông tin Y tế - FPT.HIE

Tác giả Dương Dũng Triều, Chủ tịch HĐ thành viên Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.

3- Giải pháp chuyển đổi số cho cơ quan, đơn vị y tế

của tác giả Kim Ngọc Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Vietsens.

4- Giải pháp chuyển đổi số hệ thống liên thông, trao đổi giữa các hệ thống thông tin y tế theo tiêu chuẩn HL7 FHIR

Tác giả Nguyễn Thị Kim Mai, Công ty cổ phần Informed Việt Nam.

5- Phần mềm Quản lý chương trình tổ chức hội thảo

Tác giả Bùi Thị Thanh Hồng, Phòng QLCL Bệnh viện Hùng Vương.

6- Phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến kiến thức chuyên môn

Tác giả Võ Thị Ngọc Diệp, Bệnh viện Hùng Vương.

7- Hệ thống báo cáo và điểm danh trực tuyến

Tác giả Nguyễn Tô Sơn, Sở Y tế TP Hà Nội.

8- Hệ thống quản lý và điều hành xe cấp cứu thông minh (ED FaCare System)

Nhóm tác giả Văn Ngọc Minh -  Nguyễn Thành Đạt, Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế FaCare Quốc tế.

9- Hệ thống thông tin quản lý ngành y tế Đồng Tháp

Tác giả Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp.

Tin khác