Giới thiệu cuộc thi

admin Đăng vào 26/06/2019 Giới thiệu cuộc thi

GIỚI THIỆU CUỘC THI

1.MỞ ĐẦU

Chính phủ Việt Nam đang rất quan tâm tới việc phát triển Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cũng như cộng đồng, thể hiện bằng các văn bản quan trọng như Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025; Chỉ Thị số 16/CT-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư xuất phát từ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do Bộ Chinh trị ban hành. Gần đây nhất là Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Trong lĩnh vực y tế, tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã nêu bật vai trò quan trong của Công nghệ thông tin trong mọi mặt của các hoạt động y tế bao gồm quản lý trạm y tế xã, quản lý tiêm chủng, quản lý bệnh viện, giám định thanh toán bảo hiểm y tế, quản lý Dược, cải cách hành chính. Thực hiện kịp thời các chủ chương, chính sách của Chính phủ, ngày 18/10/2019 Bộ Y tế đã ra Quyết định số 4888/QĐ-BYT Phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025 đã nêu rõ mục tiêu “Ứng dụng và phát triển công nghệ số, công nghệ thông minh trong y tế góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời.”.

Bộ Y tế đã coi Công nghệ thông tin như một biện pháp đột phát trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. Trong những năm vừa qua, Công nghệ thông tin y tế (Y tế điện tử) đã có những bước phát triển vượt bậc kể cả lượng và chất, có những thành tựu lớn trong những năm qua bao gồm:

Đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh: hầu hết các bệnh viện đã triển khai hệ thống thông tin bệnh viện. Một số bệnh viện đã sử dụng mạng xã hội trong tương tác bệnh nhân như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh; phát triển ứng dụng bệnh án điện tử; ứng dụng điện toán đám mây, ... .

Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai thành công trong việc kết nối liên thông giữa các cơ sở khám chữa bệnh cả nước với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Cho tới nay đã có 99.5% các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã kết nối liên thông với hệ thống giám định khám, chữa bệnh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xây dựng hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và kết nối vạn vật trong y tế. Ngành y tế xây dựng Dự án Telemedicine từ các bệnh viện hạt nhân đến các bệnh viện vệ tinh. Kết nối thiết bị điện tử và truyền tải dữ liệu lên hệ thống, kết nối hệ thống HIS-LIS-RIS, PACS-EMR, định dạng người bệnh qua mã vạch, cảm biến, RFID.

Triển khai ứng dụng rô-bốt trong y tế. Ngành y tế hiện đang có 4 hệ thống rô-bốt nổi bật được ứng dụng trong y học hiện đại. Rô-bốt phẫu thuật nội soi Da vinci, rô bốt phẫu thuật cột sống Renaissance, rô-bốt phẫu thuật khớp gối và khớp háng Makoplasty và rô bốt phẫu thuật thần kinh Rosa.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ngành y tế đã thí điểm đưa ứng dụng “điện toán biết nhận thức” hỗ trợ điều trị ung thư tại một số bệnh viện. Bệnh viện đa khoa Phú thọ năm 2018, Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh năm 2018. Ứng dụng ra quyết định lâm sàng trong các hệ thống thông tin bệnh viện, cảnh báo tương tác thuốc bệnh viện; hỗ trợ tư vấn – Chatbot; nhận dạng tiếng nói để nhập dữ liệu vào hệ thống thông tin bệnh viện.

Tuy nhiên, việc phát triển các phần mềm y tế điện tử đối mặt với nhiều thách thức. Việc phát triển bùng nổ các ứng dụng CNTT trong y tế đã dẫn tới việc không kiểm soát được chất lượng của các phần mềm, nhiều phần mềm chưa đạt yêu cầu, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai trong các cơ sở y tế. Nhiều phần mềm chưa xây dựng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành. Các cơ sở y tế còn lúng túng và khó khăn trong việc lựa chọn được phần mềm có chất lượng, phù hợp với đơn vị.

            Năm 2018, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Hội Tin học Việt Nam, lần đầu tiên tổ chức cuộc thi Y tế thông minh 2018. Cuộc thi đã thành công tốt đẹp và được công chúng trong và ngoài ngành hoan nghênh đón nhận. Trên đà thành công đó, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục phối hợp với Hội Tin học Việt Nam triển khai tổ chức cuộc thi y tế thông minh lần thứ II, năm 2020 nhằm đánh giá các sản phẩm phần mềm y tế trên toàn quốc, từ đó tạo điều kiện cho các cơ sở y tế có cơ sở lựa chọn phần mềm phù hợp với hoạt động của mình.

2. MỤC TIÊU

            Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế tiến hành tổ chức cuộc thi “Y tế thông minh lần II - năm 2020” hướng tới các mục tiêu:

1. Đánh giá chất lượng các sản phẩm phần mềm CNTT ứng dụng trong y tế, trong đó đặc biệt chú trọng các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Y tế đã ban hành. Đây chính là cơ sở để hướng tới việc kết nối, liên thông các hệ thống thông tin y tế trên toàn quốc, qua đó cũng giúp cơ quan quản lý hoàn thiện các chính sách, các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật về CNTT y tế

2. Giúp cho các đơn vị y tế lựa chọn được sản phẩm tốt và phù hợp để đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại đơn vị, tăng cường nguồn lực chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

3. Để các doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân giới thiệu các giải pháp hay, phần mềm tốt ứng dụng trong y tế.

4. Động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có giải pháp và sản phẩm phần mềm CNTT y tế tốt, góp phần từng bước xây dựng nền y tế thông minh với 3 trụ cột chính là (1) Phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe thông minh; (2) Khám, chữa bệnh thông minh và (3) Quản trị y tế thông minh.

3. THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC THI

 • Tên cuộc thi: Cuộc thi Y tế thông minh lần II - năm 2020
 • Tên giải thưởng: Giải thưởng Y tế thông minh 2020 (theo 05 hạng mục sản phẩm)
 • Cơ quan tổ chức: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế phối hợp với Hội Tin học Việt Nam
 • Thời gian triển khai: 7/2020 – 12/2020
 • Địa điểm triển khai: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, 135 Núi trúc, Ba Đình, Hà Nội.
 • Sản phẩm dự thi: Có 05 hạng mục sản phẩm tham gia dự thi bao gồm:
  • 1. Phần mềm quản lý thông tin bệnh viện (HIS),
  • 2. Phần mềm bệnh án điện tử (EMR),
  • 3. Phần mềm quản lý hoạt động trạm y tế xã (HCIS – Health Commune Information System),
  • 4. Giải pháp chuyển đổi số thành công cho cơ quan, đơn vị y tế, 
  • 5. Sản phẩm phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực Y tế.

 

Tin khác