SẢN PHẨMDự thi


I- NHÓM SẢN PHẨM "PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN BỆNH VIỆN (HIS)"

13/08/2019

I- NHÓM SẢN PHẨM "PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN BỆNH VIỆN (HIS)"

IV. NHÓM SẢN PHẨM PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

31/07/2019

IV. NHÓM SẢN PHẨM PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

III. NHÓM SẢN PHẨM "GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Y TẾ"

31/07/2019

III. NHÓM SẢN PHẨM "GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Y TẾ"

II- NHÓM SẢN PHẦM "PHẦN MỀM BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (EMR)"

08/08/2019

II- NHÓM SẢN PHẦM "PHẦN MỀM BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (EMR)"